Mé ngày đông (thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

                  Mé ngày đông

More...

Đêm Đông (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

 

Đêm đông

More...

Hai tờ lịch đầu (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

 

Hai tờ lịch đầu


Rụng hai chiếc lá nữa rồi

More...

tờ lịch cuối! (thơ bảythi)

By Bảy Thi

          Sáng dậy sớm. Định lấy lốc lịch mới thay vô chỗ treo cái lốc lịch cũ nhưng thấy thay ngay thế là còn sớm! Xé tờ ngày hôm qua 30-12  còn lại tờ 31-12. Còn một giờ nữa là qua 2011. Đợi đến đó sẽ nói lời chia tay năm cũ chia tay tờ lịch cuối cùng. Lại một năm nữa trôi vào quá khứ... mãi mãi không bao giờ trở lại!
        Nhân đây trước phút GIAO THỪA  BẢY THI xin: CHÚC MỪNG NĂM MỚI tất cả anh chị em Làng VNBLOGS một năm mới an khang thịnh vượng may mắn hạnh phúc!

     

     ***tờ lịch cuối!

More...

Không đề (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

 

Không đề

More...

Níu (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Níu

níu lấy tia nắng cuối

More...

Giọt (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Giọt

Giọt bình.
Giọt nến. Giọt ta

More...

Cời ngọn nến! (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Chiều buông kín Mây Trời khuất lối

More...

Không đề tên(Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

  Không đtên

More...

Đường đời (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Đường đời

Thì cát bụi

More...

Rượu và Nước mắt (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Ly rượu đầy rồi vơi

More...

Thành ra... (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

           Thành ra...

           Khi ngoài đời có lắm kẻ khom
           Còn ta chơ ngơ lại đứng

More...

Một góc vườn đời (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

 

Một góc vườn đời

More...

Ta buồn (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

        ta buồn

More...

Ơn mùa Thu cho Anh được quen Em (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Ơn mùa Thu cho Anh được quen Em

More...

Giọt men tròn (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

  Git men tròn

More...

Dỡ ngói nóc (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Dỡ ngói nóc

More...

Vậy đấy! (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Vậy đấy

More...

Đồng xưa (thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Đồng xưa

More...

Biết rằng (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Biết rằng

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11919','hua782n2jqsua4rdtes3hcqoa3','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-22 22:55:05','/news/page-3.html')