Cuối mùa (thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Cuối mùa

More...

Hà Nội có từ... (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

  Hà Nội có từ...


   "Hà nội ơi có từ bao giờ..."

More...

Đợi Chờ… Trông ngóng (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Đợi Chờ... Trông Ngóng

More...

Bông hồng tàn khô (thơ BảyThi)

By Bảy Thi


bông hồng tàn khô


More...

Chê đi em (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Chê đi em

More...

Thơ Trung Thu (Bảy thi)

By Bảy Thi

Miền cổ tích vài giây

More...

Sông Lam-Núi Hồng Anh và Em - (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

  Sông Lam-Núi Hồng Anh và Em

(tặng một người quê xứ Nghệ)

More...

Chùm... bốn câu (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Nay-Mai

Chồi nay mai lớn kia già
Nụ nay mai đoá kia là cánh rơi
Cỏ xanh nay ngát chân trời
Mai ngày vàng úa Tôi ngồi ở đâu!

More...

Bến sông (thơ Bảy thi)

By Bảy Thi


Bến sông


More...

Tháng Chín Thu khe khẽ (thơ BảyThi)

By Bảy Thi

Tháng Chín... Thu khe khẽ

More...

Chùm ... mùa Thu 3 (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

1. Hương Thu/
             2. Hà Nội Thu rồi!/
                              3. Chiếc lá ép ngày xưa


More...

Cò cò vạc vạc (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Cò cò vạc vạc

More...

Chùm... mùa Thu (2)(Thơ BảyThi)

By Bảy Thi

1.Thu vu vơ  
                2.
Em mùa hương có anh
                                   
  3. Lòng tôi vào thu

More...

Hồn mơ cùng Bướm (Thơ BảyThi)

By Bảy Thi


Hồn mơ cùng Bướm

More...

Chùm... mùa THU(I) (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

1/ Màu giao mùa 2/ Đương Thu - 3/ Vọng thu  -
4/ Mây mùa Thu  -   5/ Hai mặt Thu

                                                              

More...

Bên Biển (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi


Bên Biển

Anh xé biển quẳng vào vách đá
Hóa ra biển cười hở trắng hàm răng

More...

Mùa trong mắt em (Thơ Bảy THi)

By Bảy Thi


Mùa trong mắt em

More...

Tròn? (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi


Tròn?

More...

Vàng Thu (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Vàng Thu

More...

Ve ơi (Thơ Bảy Thi)

By Bảy Thi

Ve ơi!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11919','85nlf6blcvlvtklgbgltucur92','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-22 22:54:36','/news/page-4.html')